Onderhoud Eikenlaan (Muiderberg) en Mariahoeve (Muiden) De wensen en ideeën voor de Eikenlaan en Mariahoeve zijn in een eerdere fase al geïnventariseerd. Om deze reden zullen deze gebieden nu  niet worden meegenomen in de dit project. Bewoners hoeven dan ook niet deel te nemen aan de vragenlijst.